KURULLAR

Türk Pediatri Kurumu Başkanı
Mehmet Vural

Bilimsel Kurul Başkanı
Özgür Kasapçopur

Bilimsel Sekretarya
Ayşe Çiğdem Aktuğlu Zeybek
Nur Canpolat

Türk Pediatri Kurumu Yönetim Kurulu Üyeleri
Hilmi Apak
Nur Canpolat
Tiraje Celkan
Kenan Barut
Salim Çalışkan
Ertuğrul Kıykım
Özgür Kasapçopur
Hüseyin Tufan Kutlu
Fügen Çullu Çokuğraş
Ayşe Çiğdem Aktuğlu Zeybek