DAVET MEKTUBU

Değerli meslektaşlarımız,

25-29 Ekim 2020 tarihlerinde Türk Pediatri Kurumu 2020 Buluşması – Güncelleme Toplatısı’nı e-toplantı olarak düzenleyeceğiz.

Bu toplantımızın bilimsel programında ülkemizden en kıymetli bilim insanları yer alacak, görüş,deneyim ve çalışmalarını bizlerle paylaşacaktır. İçinde bulunduğumuz mevcut şartların uzmanlık alanlarımızdaki yansımasını da tartışma imkanı bulacağımız bu e-toplantıda her pediatristin merak edeceği konulara değinmeyi planladık.

Ayrıca toplantımızın son günü olan 29 Ekim’de de Cumhuriyet Bayramımızı hep birlikte kutlayacağımız özel bir oturum gerçekleştireceğiz.

Bugüne kadar düzenlediğimiz tüm toplantılardan daha yüksek bir katılım ile gerçekleştirmeyi planladığımız bu toplantıya vereceğiniz destekler bizim için çok kıymetlidir.

Saygılarımızla,

Doç. Dr. Nur Canpolat
Doç. Dr. Ayşe Çiğdem Aktuğlu Zeybek
Bilimsel Sekretarya

Prof. Dr. Özgür Kasapçopur
Bilimsel Kurul Başkanı

Prof. Dr. Mehmet Vural
Türk Pediatri Kurumu Başkanı